Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Naši klijenti

Site logo
Jedno područje delovanja firme Adamov konsultacije d.o.o. je razvoj aplikacija u 4D RAD alatu (firma je ujedno i distributer ovog alata za područja Srbije, Slovenije, Crne Gore i Makedonije, više informacija u vezi sa tim možete pročitati na našem posebnom sajtu posvećenom distribuciji ovog alata - http://www.4d.rs).

Pored razvoja poslovnih, web i ostalih vrsta aplikacija koje se mogu razviti korišćenjem 4D-a, nudimo i usluge tv. outsourceinga kada je reč o programiranju u 4D-u. Imamo veliko iskustvo u saradnji sa firmama i kompanijama iz Francuske, SAD, Velike Britanije, Kanade, Španije i Portugala. Pri tome, mi smo Certified 4D Developer još od 2000. godine. Trenutno smo angažovani po ugovoru od strane same matične kuće 4D SAS iz Klišija, jednom od predgrađa Pariza.

Certif


4D kao platformu za razvoj aplikacija koristimo još od 1991. godine kada je 4D postojao samo u verziji za Macintosh. Pratili smo njegov razvoj i kako je 4D ugrađivao nove opcije mi smo ih savlađivali i ovladavali. Klijent-server tehnologiju 1992. godine, dodavanje podrške za Windows 1995. godine, integrisani Web server 1996. godine, SOAP iliti Web Servise kako neki to zovu u verziji 4D 2003, i tako dalje sve do verzije v11 SQL koja ima potpuno nanovo napisan motor baze podataka tako da se upiti ka 4D bazi podataka mogu praviti i korišćenjem SQL-a, preko verzije v12, sve do nedavno objavljene verzije v13.

myExtraContent7
myExtraContent8